MRK S.r.l. | Via Pergolesi, 18 - 20124 Milano | Tel.: +39 02 9504643 | Fax: +39 02 95749810 | e-mail: info@mrk.it